digitalmikkeli.fi

 

Väitös: Kodin Koneet. Teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus

Julkaistu 03.03.2014
Teknologiapolitiikan visioissa luotetaan ihmisten elinikäiseen oppimiseen. Tuore väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että eläkkeelle siirtyy aina uusia ikäluokkia, joita uusien teknologioiden jatkuva omaksuminen ei kiinnosta enää eläkeikäisenä. Yhteiskuntatieteiden maisteri Noora Talsi havaitsi tutkimuksessaan, että teknologioiden käyttötaitojen ajatellaan kuuluvan työelämään.

Nykyiset eläkeläiset ovat työikäisinä omaksuneet uusia teknologioita hyvinkin innokkaasti, mutta eläkeiässä motivaatio uusien laitteiden omaksumiseen heikkenee samalla, kun työpaikan tarjoama tekninen ja taloudellinen tuki laitteiden hankintaan loppuu.

Talsin mukaan nuoruudessa muodostuneet teknologiasuhteet ja käyttöön otetut teknologiat määrittävätkin merkittävällä tavalla myöhempien elämänvaiheiden teknologian omaksumista. Uusia teknologioita omaksutaan lähinnä työiässä ja suhde teknologioihin rakentuu jo nuorena. Tutkimuksessa haastateltiin syrjäseudulla asuvia sekä teknologiapolitiikan paikallisvaikuttajia. Lisäksi aineistoa kerättiin iäkkäiltä ihmisiltä elämänkertakirjoitusten avulla.

Teknologiasuhteet rakentuvat elämänmittaisiksi

Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöiden sukupuolen, iän ja asuinpaikan vaikutusta teknologioiden käyttöönottoon, käyttötapoihin ja käytöstä luopumiseen. Teknologiasuhteet muodostuvat ja vakiintuvat usein jo nuorena, ja ne ohjaavat ihmisen tapaa suhtautua teknologioihin, niiden käyttöön ja teknologioissa tapahtuviin muutoksiin.

Uusien teknologioiden omaksuminen eläkeikäisenä on haasteellista, sillä täysin uudenlaisten teknologioiden käyttötavat ovat liian kaukana jo vakiintuneista tavoista ja käytännöistä. Muutokset ihmisten elämäntilanteissa, sosiaalisessa ympäristössä tai perhesuhteissa vaikuttavat sen sijaan myös teknologioiden käyttöön.

Tutkimuksen perusteella etenkin yli 75-vuotiaat kokevat uudet teknologiat vieraiksi, eivätkä he ole innokkaita ottamaan niitä käyttöönsä, vaikka tuntevatkin teknologioiden käytön välttämättömyyden yhteiskunnassa. Väestön ikääntyessä erityisesti iäkkäille suunnattuja teknologia-avusteisia palveluja tulee koko ajan lisää, jolloin käyttäjälähtöisyyden tulisi Talsin mukaan korostua niiden suunnittelussa. Teknologioiden käyttöön ja omaksumiseen tulisi olla myös tarpeeksi apua ja tukea saatavilla.

Teknologiapolitiikka kulkee jälkijunassa

Nykyinen teknologiapolitiikka ei Talsin mukaan huomioi riittävästi, kuinka uusien teknologioiden opetteleminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista, päivittämistä ja valppautta sekä halua ja kykyä ottaa käyttöön uusia laitteita ja ohjelmia. Teknologiset muutokset ovat niin nopeita, että jo muutamien eläkevuosien jälkeen – puhumattakaan vuosikymmenistä – työikäisenä omaksutut teknologiset ratkaisut ovat auttamatta vanhentuneita ja iäkkäät jäävät syrjään teknologisesta kehityksestä.

Noora Talsi selvitti väitöstutkimuksessaan iäkkäiden ja syrjäseudulla asuvien käsityksiä kotona käytettävistä teknologioista sekä heidän suhtautumistaan uusin teknologioihin. Sosiologinen tutkimus pureutuu teknologioiden omaksumiseen, käyttöön ja vastustamiseen. Tutkimuksessa käydään keskustelua kodin piirissä käytettävistä teknologioista aina pesukoneista tietokoneisiin sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista.

YTM Noora Talsin väitöskirja ’Kodin Koneet. Teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus’ tarkastetaan 7.3.2014 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Joensuussa. Vastaväittäjänä on YTT Jari Aro Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Leena Koski Itä-Suomen yliopistosta.

Talsi esittelee väitöskirjan tuloksia Mikkelissä 26.3.2014 Digitalmikkeli-aamukahvitilaisuudessa.

Noora Talsi on kirjoittanut ylioppilaaksi Etelä-Tapiolan lukiosta 1998 ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Joensuun yliopistosta 2004. Talsi on toiminut tutkijana Joensuun ja Itä-Suomen yliopistoissa 2004–2013. Tällä hetkellä hän työskentelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä. Yhteystiedot: 040 648 5020, noora.talsi@mamk.fi

Talsi Noora