digitalmikkeli.fi

 

Datajalostamo White Paper

Julkaistu 30.10.2014
Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Datajalostamo White Paper julkaistiin seminaarissa 29.10.2014.

Datajalostamo White Paper: Datajalostus – Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta

Datajalostamo White Paper perustuu laajoihin keskusteluihin, joita on käyty viime vuosina laajenevien digitaalisten tietovarantojen sekä reaaliaikaisen juoksevan tiedon hyödyntämisen problematiikasta. Keskusteluissa syntyi käsite datajalostus. Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Työ toteutettiin Open Knowledge Finland ry:n työryhmänä, Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin hankkeiden ’DM Ohjelmajohtaja’ ja ’Digitaalisen liiketoiminnan Näkijä’ yhteydessä. Varsinainen esityksen valmistelu tehtiin Datajalostamo-yhteisön toimesta.

Lukijoilta toivomme kommentteja ja kysymyksiä aihepiiristä tässä esitetyn liiketoimintamallin kehittämiseksi.


Lisätietoja

Heikki Sundquist, Miktech Oy, heikki.sundquist@miktech.fi

Datajalostamo White Paper -seminaarin 29.10.2014 esitysmateriaalit ja tallenteet

Datajalostamon verkkosivut

Datajalostamo LinkedIn-ryhmä

Twitterissä keskustelu #datajalostamo