digitalmikkeli.fi

 

Apps4Finland Datajalostamo-haastekilpailun voitti Linked Data Finland

Julkaistu 03.12.2014
Linked Data Finland on kansallinen linkitetyn avoimen datan palvelualusta (Linked Open Data) työkaluineen ja sovelluksineen

Tämän vuoden Apps4Finland-kilpailussa oli mukana Datajalostamo-yhteisön "Datan jalostus" -haastekilpailu. Haastekilpailussa palkitaan vuoden parhaan datan jalostamiseen tähtäävän kilpailutyö. Tavoitteena on eri lähteistä saatavien datojen saatavuuden parantaminen siten, että niiden ristiinkäyttö helpottuu ja nopeutuu.

Haastekilpailun voitti Linked Data Finland -kilpailutyö, joka kohdistui juuri datajalostuksen ytimeen, eli eri lähteistä olevien datasettien yhdistämiseen. Lisäksi työssä osoitettiin useita erilaisia loppukäyttäjäpalveluja, jotka olivat jo yleisesti käytettävällä tasolla. Toisaalta työssä oli avoimet rajapinnat myös palvelukehittäjien käyttöön. Arvioinnissa huomioitiin myös se, että laajimmat sovellukset oli tehty digitoituun kulttuuriperintöön liittyen.

2

Lisätietoja:

Heikki Sundquist, heikki.sundquist@miktech.fi

Apps4Finland -kilpailu

Avoin Suomi 2014 -messuille tehty Linked Data Finland -esittely