digitalmikkeli.fi

 

Arkistolaitos esittää suurta digitointihanketta Mikkeliin

Julkaistu 25.02.2016
Arkistolaitos esittää Mikkeliin suurta digitointihanketta. Hanke tarjoaisi työmahdollisuuksia jopa 140 hengelle.

 rkistolaitos esittää Mikkeliin suurta digitointihanketta. Hanke tarjoaisi työmahdollisuuksia jopa 140 hengelle.

Arkistolaitos on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa 2016 alkavaa yhteistyöhanketta, joka tarjoaisi työmahdollisuuksia sekä suomalaisille työllistettäville että oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. 
Hanke työllistäisi myös aiemmin Mikkelin Elinkeinoelämän keskusarkistossa (ELKA) toteutetussa entisen Sota-arkiston järjestämisprojektissa 2008—2015 mukana olleita henkilöitä.


Hanke käynnistyisi vuoden 2016 aikana henkilöstön rekrytoinneilla ja koulutuksella sekä toteuttamisen edellyttämillä valmisteluilla. Se tarjoaisi työtä vuosina 2017–2020 ainakin 70–140 hengelle.

Digitointiprosessissa on monia vaiheita, jotka soveltuvat hyvin maahanmuuttajille. Aineistojen valmisteleminen digitoitaviksi sekä digitoinnin suorittaminen ja laadunvarmistus eivät edellytä suomenkielen taitoa. 

Prosessiin liittyvä ja aineistojen käytettävyyden kannalta välttämätön metatietotyö vaatii kuitenkin hyvää suomen- tai ruotsinkielen taitoa, sekä edellyttää lisäksi sellaista osaamista, jonka voi hankkia suorittamalla asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tai ammattitutkinnon. 

Tarvittava koulutus voitaisiin antaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja tarvittaessa Helsingin Amiedussa. Tutkinto on mahdollista suorittaa aiemmasta koulutustaustasta riippumatta.

Katso koko uutinen Länsi-Savossa täältä.