digitalmikkeli.fi

 

Mikkeliin saapuu huippuasiantuntijoita luennoimaan

Julkaistu 20.03.2012
Aalto-yliopiston kevään työpajat saavat mielen porisemaan

Maailmassa on tuhansia yrityksiä, joissa tiedetään, että toimintaan pitäisi keksiä jotain uutta ja saada aikaan kasvua. Aalto-yliopiston kevään Real Case Lab –hankkeen työpajat saavat ideat porisemaan ja niissä neuvotaan, mistä voi löytää uutta arvoa toimintaan. Työpajat sopivat kaikille, jotka haluavat luoda uutta eli toisin sanoen toimia eri tavalla. Pääkohderyhmänä koulutuksissa ovat digitointiin perustuvat alat sekä sähköisen arkistoinnin toimijat.

Kauppatieteen tohtori, diplomi-insinööri Elina Hiltunen on tulevaisuuden ennakoinnin ja heikkojen signaalien asiantuntija. Hiltunen kertoo 29. helmikuuta luennossaan tulevaisuusajattelun käytöstä ennakoinnissa, innovoinnissa ja kommunikoinnissa. Luennolla annetaan esimerkkejä siitä, miten eri organisaatiot ovat käyttäneet ennakointia toiminnassaan. - Tulevaisuuden tekeminen on uusien ratkaisujen keksimistä. Perinteisten toimialojen tulisi yhä rohkeammin olla tekemisissä ihmisten ja yritysten kanssa, joille uuden luominen on jokapäiväistä toimintaa, Hiltunen sanoo.

Ideoita jalostetaan ja konseptoidaan 13.maaliskuuta Jussi Pihlajamaan johdolla. Pihlajamaa toimii tutkimuspäällikkönä Aalto-yliopiston Innovation Management Institute:ssa, joka tutkii ja kehittää yritysten innovaatiotoimintaa ja kansallisia innovaatiojärjestelmiä Otaniemessä. 

Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta vetää 20. maaliskuuta järjestettävää koulutusosiota ”Lupa toimia eri tavalla”. Osiossa mietitään ja luodaan uusia toimintatapoja. Ideoita on kaikilla, mutta toteuttamisen ideat ratkaisevat. Pitää uskaltaa ajatella isosti ja aloittaa toteutus pienin kokeiluin. Liiketoimintainnovaatioiden tekemisessä on kyse siitä, että tulemme tietoisiksi niistä elementeistä, joita tulee alkaa muokata jotta uutta arvoa voi syntyä, MIND-innovaatiokoneiston vetäjä Anssi Tuulenmäki sanoo.

Toivo Koski TulosAkatemiasta keskittyy 28.5. taloudenhallinnan näkökulmaan nimenomaan silloin kun tehdään uusia tuoteavauksia. Päivän tarkoituksena on opettaa osallistujat hyödyntämään talouslaskelmia tietoinsentiivisen yrityksen johtamisessa. Päivän aikana hyödynnetään katelaskentaa ja kustannuslaskentaa muun muassa hinnoittelupäätöksissä, maksuaikojen suunnittelussa ja kustannustehokkuuden hallinnassa. Lisäksi osallistujille opetetaan, miten tuloslaskelmaa ja tasetta voidaan hyödyntää taloudellisten riskien hallinnassa. 

- Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat luoda uutta ja saada ajatuksia ja käytännön vinkkejä omien palvelujen kehittämiseen kannattavaksi liiketoiminnaksi tai uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi, projektipäällikkö Kaija Villman Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta sanoo.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Kaija Villman, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, kaija.villman@aalto.fi, puh. 040 176 4667