digitalmikkeli.fi

 

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri on haettavana

Julkaistu 27.11.2012
Professori tulee työskentelemään Helsingissä ja Mikkelissä.

Helsingin yliopiston nykykielten laitos hakee professoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2013–31.12.2017. Tehtävän ala on digitaalisten aineistojen tutkimus. Ala kattaa kielellisten ja muiden humanististen aineistojen käytön tutkimuksen sekä humanistisen alan tutkimusaineistojen uudenlaisen käytön ja uudenlaisen tiedon luomisen. 

Professori tulee toimimaan kiinteässä yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskuksen, Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Kansalliskirjaston kanssa ja näin täydentämään Digitalmikkeli-verkostoa.

Lisätietoja