digitalmikkeli.fi

 

Mikkeli tähtää Suomen ensimmäiseksi digitaaliseksi kaupungiksi

Julkaistu 30.11.2012
Lupaus annettiin 24.8.2012 turva- ja materiaaliteknologian osaamis- ja innovaatiokeskittymän TUMAn avajaisissa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle.

LUPAUS: ”Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen.”

LUPAUKSEN LUNASTAMINEN: ”Mikkeli 1) uudistaa hallintorakenteensa ja 2) palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa.”

Mikkelin kaupunginvaltuuston 12.11.2012 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2013 on päätetty että kaupunki perustaa lupauksen toteuttamiseksi Digitaalisen kaupungin kehittämisohjelman (AVOIN DIGITAALINEN MIKKELI) kaupunginhallituksen alaisuuteen. Ohjelman toteuttaminen kestää koko valtuustokauden 2013 - 2016.

Kehittämisohjelman ohjelmajohtajaksi on kutsuttu varatoimitusjohtaja Juha Ropponen Miktech Oy:stä. Ohjelmajohtajan tehtävä on määräaikainen 2+2 vuotta ja tehtävä alkaa 1.1.2013. Juha Ropponen on virkavapaalla Miktech Oy:stä ohjelman johtamisen ajan. Ohjelmajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen, ja ohjelman toteuttamisessa hänen johtoonsa tulee tietohallintoyksikkö.

AVOIN DIGITAALINEN MIKKELI -KEHITTÄMISOHJELMAN TAVOITTEINA ON mm.:
Ohjelmakauden aikana kaupungin tuottavuutta lisääviä laadukkaita kokonaan uusia digitaalisia asiakaslähtöisiä täysin uusia kuntapalveluja on otettu käyttöön 20 kpl ja olemassa olevia palveluja digitalisoidaan 50 kpl, joista ensimmäisen vuoden aikana 10 kpl.

DIGITALMIKKELI –KLUSTERIN TOIMINTA
Digitalmikkeli -klusterilla on keskeinen rooli Avoin digitaalinen Mikkeli –kehittämisohjelmassa. Kevään 2013 aikana Digitalmikkeli klusterin strategia tullaan uudistamaan niin, että siinä huomioidaan Suomen ICT 2015 työryhmän linjaukset, JulkICT Strategia ja nyt käynnistyvä Avoin digitaalinen Mikkeli ohjelma.
Ohjelmajohtaja Juha Ropponen tulee jatkamaan työskentelyä Digitalmikkeli -klusterin toiminnassa. Hän toimii 1.1.2013 alkaen Mikkelin kaupungin edustajana Digitalmikkeli ohjausryhmän puheenjohtajana vuorovedolla kehitysjohtaja Soile Kuitusen kanssa. Ropponen jatkaa myös Digitalmikkeli strategisen ohjausryhmän kokoonkutsujana ja esittelijänä.

Lisätietoja:

Avoin digitaalinen Mikkeli -kehittämisohjelma: Juha Ropponen, juha.ropponen@miktech.fi
Digitalmikkeli: Mari Kivinen, mari.kivinen@miktech.fi