digitalmikkeli.fi

 

MPY vastaa kaupungin huutoon Digitaalisella MPY:lla

Julkaistu 10.12.2012
Digitalmikkeli-verkostoon kuuluva Mikkelin Puhelin Oyj (MPY) aikoo tulevaisuudessa toimia aiempaa selvemmin asiakkaidensa arjen helpottamiseen tähtäävissä palveluissa. Yhtiö lanseerasi keskiviikkona "Digitaalinen MPY" ajattelumallin vuonna 2011 hyväksytyn strategian yhdeksi jalkauttamisvälineeksi.

Jatkossa MPY on vielä aiempaakin selvemmin palveluyritys, joka pyrkii kokoamaan asiakaskuntansa tarpeita seka ratkaisemaan niitä muodostettavan yhteistyöverkoston avulla. Tulevaisuuden MPY haluaa olla myos mahdollistaja ja yhdistäjä kuin puhutaan uusista palveluista. Yhtion strategiasta on osoitettavissa myos uuden toimintamallin kaytannollinen perusta: myos digitaalinen MPY rakennetaan "ylivertaisen palvelu" ajattelun pohjalta.

Toimitusjohtaja Jan-Erik Laine kertoo "Digitaalisen MPY:n" olevan vastaus kolmeen keskeiseen kysymykseen. "Ensinnakin haluamme jatkuvasti valittaa asiakkaillemme uutta teknologiaa ja uusia palveluja heidän arkensa helpottamiseksi. Toiseksi haluamme vastata erityisesti yhden suuren asiakkaamme ja omistajamme eli Mikkelin kaupungin kutsuun ryhtyä kehittämään kaupungista ja sen alueesta digitaalisten palvelujen mallialuetta. Kolmanneksi uudella toimintamallilla pyritään myös löytämään yhtiön taustalla vaikuttavalle osuuskunnalle aiempaa vahvempaa roolia palvelujen kehittamisessa", Laine summaa.

Hanen mukaansa tarkoituksena on, että osana digitaalista toimintamallia, tuote- ja palvelukehittelystä tehdään yhä avoimempaa asiakkaille ja osuuskunnan jäsenille viemällä sitä erilaisiin verkkoympäristöihin ja muihin yhteisöihin. "Uskomme, etta näin osa kehityspanoksestamme tulee myos paikallisyhteiskunnan käyttöön", toimitusjohtaja Laine kertaa uutta filosofiaa.

Digitaalisen MPY:n kehittamista varten yhtiö julkaisi keskiviikkona myös kaksi uutta rekrytointia. Suomenniemen kunnanjohtajana vuodenvaihteeseen saakka toimiva HTT, YTM Matti Muukkonen, 30, siirtyy vastaamaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Muukkosen rekrytoinnilla yhtiö pyrkii lisäämään tuntemustaan erityisesti julkishallinnon asiakaskunnasta. MPY:n toinen rekrytointi on Janne Strömberg, joka siirtyy yhtiön palvelukseen Mikkelin Ammattikorkeakoulusta, jossa han on vastannut palvelupaallikkonä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin palveluista. Strömberg erityisosaaminen liittyy tiedonlouhintaan, joka yhtiön käsityksen mukaan tulee avautuvien julkisten rekistereiden ja kokonaisuudessaan kasvavan tietomäärän myötä olemaan avainasemassa tulevaisuuden palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa sekä myös itse MPY:n oman liiketoiminnan kehittämisessä.

MPY avaa tuotekehittelyään yhteisölliseen muotoon

Mikkelin Puhelin Oyj:n (MPY) ajatus "Digitaalisesta MPY:stä" aiotaan toteuttaa ennennäkemättömällä tavalla. Yhtiö ei valmistele tulevaisuuden toimintamalliaan salassa, vaan pyrkii vuorovaikutukseen niin yhtiön nykyisten kuin tulevienkin asiakkaiden kanssa. MPY pyrkii myos kokoamaan hajanaista digipalvelujen tuottajaverkkoa tuekseen. 

Yhtion toimitusjohtaja Jan-Erik Laineen mukaan malli on kypsynyt erityisesti pohdittaessa yhtiön taustalla olevan osuuskunnan roolia. "Meille on annettu vahva viesti siita, etta osuuskuntaideologia on edelleen toimiva, kunhan vain sita pystytään muokkaamaan uuden ajan haasteisiin. Uskomme, että paikallisyhteisöistä lähtevät hiljaiset kehittämisideat ovat sellaisia, joihin meidän pitäisi jatkossa tarttua aiempaa tehokkaammin", Laine selvittaa ajattelun taustaa.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen vetovastuuseen nousevan Matti Muukkosen mukaan yrityksiä, ihmisiä ja muuta yhteiskuntaa ei tule nähdä toisistaan irrallisina. "Mikkelin Puhelin Oyj on jo nyt äärimmäisen merkittavä aluekehittäjä, jonka lisäksi yhtiöllä on osaaminen ja verkostot tuoda erilaisia arkea helpottavia palveluja koteihin ja rakennettuun kaupunkiympäristöön", Muukkonen tunnistaa. Hänen mukaansa taustalla oleva osuuskunta on toimintamallina myös mielenkiintoinen, sillä historian myötä yhtiölle on syntynyt yhteisöllisen toiminnan malli, joka voidaan päivitääa 2010-luvun tarpeisiin. "Digitaalinen MPY tulee siten olemaan kaikkien meidän yhteinen juttu, josta hyötyä saavat ammentaa kaikki kehittämistyöhön mukaan lähtevät", Muukkonen selittää. Se, miten osallisuus kehittämistyössä toteutetaan, on vielä avoin. "Ainakin keskeisiä sosiaalisen median työkaluja tullaan käyttämään, jonka lisäksi MPY jalkautuu laajemminkin kaupunkiympäristöön keskustelemaan ja hakemaan impulsseja ihan tavallisesta ihmisten arjesta niin julkisella kuin yksityisellä puolellakin", Muukkonen visioi. 

MPY panostaa vahvasti tiedonhallintaan ja sen merkitykseen yhtiön kilpailukyvyn kehittämisessä

Yhtiön tiedonhallinnasta vastuuseen siirtyvä Janne Strömberg taas linjaa omaa tulevaa vastuutaan mm . näin: "Tehokas ja monipuolinen tiedonhallinta on nykypäivänä merkittavä kilpailukyvyn lähde organisaatiolle. Nopealla tahdilla muuttuvat teknologiat, toimintaymparistö ja asiakkaiden tarpeet vaativat organisaatiolta kykyä ennakointiin ja nopeaan reagointiin. Tiedonhallinnan tärkeimpiä tehtäviä ovat organisaation toiminnasta syntyvän ja toimintaan vaikuttavan tiedon tunnistaminen, tiedon arvon määrittaminen ja toimintaymparistossä vaikuttavien tekijöiden välisten vaikutussuhteiden ymmärtäminen. Tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä kehittämällä organisaatio pystyy tehokkaammin analysoimaan omaa toimintaansa, toimintaympäristöään ja eri sidosryhmien tarpeita. Tiedonhallinnan jatkuva ja systemaattinen kehittäminen näkyy asiakkaille ja sidosryhmille parempana seka laadukkaampana palveluna, ja mahdollistaa organisaation tuloksekkaamman toiminnan", kertoo Janne Strömberg.

Lisätietoja

Jan-Erik Laine, 050-555 3244
Matti Muukkonen, 050-352 2394
Janne Strömberg, 050-3398511