digitalmikkeli.fi

 

Uusi tietojärjestelmä digitaaliseen pitkäaikaissäilytykseen

Julkaistu 07.01.2013
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle eli Elkalle on kehitetty uusi tietojärjestelmä, joka helpottaa tiedon sähköistä, pitkäaikaista säilyttämistä sekä tehostaa paperiasiakirjojen arkistointia, digitointia ja digitaalisen aineiston käyttöä. Tietojärjestelmän määritystyö on valmis, ja toteutus käynnistyy vuoden 2013 alussa.

Elkan tietojärjestelmän kehitystyö vastaa yritysten ja elinkeinoelämän organisaatioiden tarpeeseen tiedon pitkäaikaiselle digitaaliselle säilyttämiselle. Myös yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada elinkeinoelämää koskevaa tietoa talteen ennen kuin se lopullisesti katoaa. Sähköisten aineistojen säilyttämisen lisäksi yritykset ja yhteisöt tarvitsevat muita asiakirjahallinnon palveluita, kuten paperisen aineiston säilyttämistä, luettelointia ja digitointia.

Uuden järjestelmän avulla voimme tuottaa entistä monipuolisempia palveluita nykyistä tehokkaammin, kertoo projektipäällikkö Olli Alm Elkasta. – Suurin tarve kohdistuu tiedon säilyttämiseen yli laitteisto- ja ohjelmistosukupolvien eli yli kymmenen vuoden mittaiselle jaksolle. Lyhyemmän aikavälin säilytyksen yritykset hoitavat omissa järjestelmissään.

Tietojärjestelmän määritys- ja suunnittelutyö on tapahtunut Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin toimijoiden yhteistyönä. Määrittelytyöstä on vastannut Capture-projekti, jonka vastuullisena toteuttajana on Elka. Capture-projektin puitteissa on määritelty järjestelmän vaatimukset, toiminnallisuudet ja esimerkiksi käyttöliittymät, jotka mahdollistavat tiedon pitkäaikaisen säilyttämisen.

Järjestelmää on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, jotta yritysten ja muistiorganisaatioiden todelliset palvelutarpeet on voitu ottaa huomioon. Heti projektin alussa kartoitimme yritysten tarpeita, ja hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn on osallistunut edustava joukko yritysten, toimialajärjestöjen, ohjelmistotalojen ja sisarorganisaatioiden edustajia, Alm toteaa.

Capture-projekti päättyy 31.12.2012, jonka jälkeen työ jatkuu Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämän OSA- eli Open Source Archive -hankkeen puitteissa. Capturessa suunniteltu tietojärjestelmä toteutetaan OSA-projektissa avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoille on selkeä tarve muistiorganisaatioissa, sillä kaupalliset ohjelmistot soveltuvat heikosti pitkäaikaissäilytykseen ja niiden kustannuksia on vaikea ennustaa, toteaa projektipäällikkö Osmo Palonen Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Sekä Capture- että OSA-projekti kuuluvat Digitalmikkeli-klusterin hankesalkkuun eli useiden hankkeiden kokonaisuuteen, joissa toteuttajina on eri organisaatioita.

Tietojärjestelmän kehitys Capture- ja OSA-projekteissa on esimerkki toimivasta yhteistyöstä Digitalmikkeli-verkoston toimijoiden kesken. Verkosto edistää hyvin tällaista yhteistyötä, jossa yhdessä projektissa luotujen suunnitelmien toteutus jatkuu saumattomasti toisen organisaation voimin, luonnehtii Digitalmikkelin ohjelmakoordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.

Lisätiedot:
Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Digitalmikkeli, Miktech Oy, 0440 361 626, mari.kivinen@miktech.fi
Olli Alm, projektipäällikkö, Capture, Elka, 044 321 3422, olli.alm@elka.fi
Osmo Palonen, projektipäällikkö, OSA, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 546 6999, osmo.palonen@mamk.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Miktech Oy. www.digitalmikkeli.fi

Tiedote. Julkaistu: 28.12.2012 klo 08:30 - Miktech Oy