digitalmikkeli.fi

 

Kestävää kasvua ja hyvinvointia pohtinut asiantuntijatyö ministerityöryhmälle

Julkaistu 22.02.2013
Suomen kestävää kasvua ja hyvinvointia pohtinut asiantuntijatyö luovutettiin 13.2.2013 Helsingissä. Ennakointityössä tarkasteltiin laajasti kuuden teema-alueen avulla suomalaisen yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten hyvinvoinnin tulevaisuutta, ja näitä mahdollistavia toimenpiteitä.

Raportin luovutti Tekesin pääjohtaja Pekka Soini ja sen vastaanotti tulevaisuusselontekotyötä ohjaavan ministerityöryhmän puolesta valtiosihteeri Marja Rislakki työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen osallistui ennakointityöhön ”Hallinto mahdollistajaksi”-teeman puheenjohtajana. ”Kokemus oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja avartava. Oli ilahduttavaa huomata miten hyvin Mikkelin kaupungin pyrkimykset ja kansallisella tasolla maalattu iso kuva sopivat yhteen. Mehän valmistelemme myös Mikkelissä kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa. Siihen tarvitaan samoja asioita kuin valtakunnan tasolla on tunnistettu: yritysten, ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia”, toteaa Kuitunen. ”Hallinnon tulee avautua ja mahdollistaa, niukkuudesta voidaan kehittää merkittävää etua, yritysten menestyminen digitaalisessa taloudessa on avainroolissa ja maamme elää luonnosta ja logistiikasta”, hän jatkaa.

Ennakointityön yhdeksi keskeiseksi viestiksi eduskunnalle muodostuu avoin digitaalinen hallinto. Soile Kuitusen mukaan Mikkelin pyrkimykset näyttää tässä kehityksessä suuntaa on otettu hyvin vastaan. ”Mikkelin vahvuuksina ovat mittakaava, pitkäjänteinen kehitystyö jota täällä on tehty, ja eri osapuolten sitoutuminen. Uskon että Mikkelin tahtotilalle olla ensimmäinen avoin digitaalinen kaupunki Suomessa löytyy tukea ja apua”, Kuitunen toteaa.

Ennakointivaihe toteutettiin valtioneuvoston kanslian, Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyönä ja siihen osallistui suuri joukko riippumattomia eri alojen osaajia ja asiantuntijoita tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä. Lisäksi tulevaisuusselonteon www.2030.fi -sivustolla ja syksyllä 2012 seitsemällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa heräteltiin kansalaisia ideoimaan, keskustelemaan ja pohtimaan Suomen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia. Tulevaisuusselonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2013.

Valtioneuvoston asiaa koskeva tiedote 

Tulevaisuusselonteon ennakointityö tiivistelmineen on luettavissa osoitteessa: http://www.2030.fi/.