digitalmikkeli.fi

 

Kansalliskirjasto jatkaa yhteisöllistä työskentelyä Kuvatalkoilla

Julkaistu 18.03.2013
Digitalmikkeli-klusteriin kuuluva Kansalliskirjasto kehittää Kuvatalkoot-projektissa yhteisöllistä tapaa merkitä artikkeleja digitoiduista sanomalehdistä. Artikkelin voi jakaa tulevaisuudessa esim. sosiaalisessa mediassa tai siihen voi lisätä kuvailevaa tietoa.

Toiminto liitetään osaksi Historiallista sanomalehtikirjastoa. Historiallinen sanomalehtikirjasto sisältää suomalaiset sanomalehdet vuosilta 1771 - 1910.

Kerättyjen tietojen avulla artikkeleita on helpompi selailla, ja käyttäjän on helppo löytää niitä juuri häntä kiinnostavista aihepiireistä. Kuvatalkoot avataan kaikille kiinnostuneille vuoden 2013 lopussa.

Yhteisöllisen järjestelmän teknisen toteutuksesta vastaa Kansalliskirjaston kanssa Gofore Oy alihankkijanaan Evident Solutions Oy. Projektin rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (Vipuvoimaa EU:lta), Mikkelin kaupunki ja Kansalliskirjasto.

Kuvatalkoot on jatkoa Digitalkoot-projektille, joka päättyi vuoden 2012 lopussa. Kansalliskirjaston ja Microtaskin yhteisprojektissa vapaaehtoiset korjasivat digitoitua sanomalehtitekstiä pelien avulla. Palvelu oli käytössä kaksi vuotta, ja sinä aikana lähes 110 000 osallistujaa teki 8 miljoonaa työtehtävää. Digitalkoiden kokemuksia hyödynnetään Kuvatalkoot-projektissa.

Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa on avoimessa käytössä sanoma- ja aikakauslehtiä vuoteen 1910 asti. Uudemmat digitoidut aikakauslehdet ovat käytössä vapaakappalekirjastoissa. Yliopistokirjastoissa ja yleisissä kirjastoissa on myös käytössä tekijänoikeuden alaisia aikakauslehtiä ja artikkeleita.

Lisätietoja
Eriikoissuunnittelija Minna Kaukonen, Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus puh. 050-4155450, minna.kaukonen(at)helsinki.fi