digitalmikkeli.fi

 

Senioriasiantuntija ja etähoivapalvelut

Julkaistu 17.04.2013
Senioriasiantuntija ja etähoivapalvelut avuksi ikääntyneille digitaalisessa maailmassa

Mikkelin seudulla hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia ja kehitetään ratkaisuja sen haasteisiin. Yksi haasteista on senioreiden ja digitaalisen maailman kohtaaminen. Eläkeläisten avuksi palkattu senioriasiantuntija sekä etähoivapalvelut vanhusten hoidossa ovat esimerkkejä Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin toimijoiden ratkaisuista haasteeseen.

Suomessa on tällä hetkellä noin miljoona eläkeläistä. Monet heistä kokevat uusien digitaalisten palveluiden käytön hankalaksi. Digitalmikkeli-klusteriin kuuluva MPY madalsi kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöön palkkaamalla senioriasiantuntijan eläkeläisten tueksi. 

– Halusimme asiakkaidemme avuksi ihmisen, joka on kiinnostunut auttamaan muita ja käyttää verkkopalveluita sujuvasti. Senioriasiantuntijamme kertoo MPY:n seniori-infoissa, koulutustilaisuuksissa ja MPY-maailmassa tietotekniikan mahdollisuuksista arjessa, sanoo kuluttajaliiketoiminnan johtaja Mari Tuovinen MPY:ltä.

– Apua tarvitaan eniten palveluiden käyttöönotossa, mutta seniorit eivät kovin aktiivisesti itse hae sitä. Seniorien tietotekniikkakoulutukselle olisi tarvetta, ja mielestäni yhteiskunta voisi tukea siinä, toteaa 65-vuotias senioriasiantuntija Kalevi Silvennoinen.

MPY helpottaa tietotekniikan käyttöönottoa ja hankintaa viime vuonna lanseeratulla Seniorisurffaaja palvelupaketeilla, jotka sisältävät tietokoneen ja laajakaistayhteyden lisäksi jatkuvan huolenpidon koneelle.

 – Palveluiden käyttöönottoon ja opastukseen saa halutessaan apua Lilli Digitalkkarista, joka tulee tarvittaessa kotiin asentamaan laitteet ja yhdeyden sekä opastamaan käytön alkuun, kertoo Tuovinen. Lilli Digitalkkarit tarjoavat apua niin asiakkaan luona kuin etäyhteydelläkin.

Digitaalisuudesta apua ikääntyneiden hoitoon

Digitaalisuus tuo myös jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin parantamiseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu on selvittänyt digitaalisuutta ikääntyneiden hoidossa vanhusten etähoivaan sekä videoavusteiseen hoivaan liittyvissä tutkimuksissaan.

– Selvitimme mobiilihoivan mahdollisuuksia turvallisen kotihoivan tukena. Ikääntyneiden aktiivisuutta ja tilaa seurattiin asuntoon sijoitetuilla antureilla. Palvelulla voitiin havaita muutokset vanhusten päivärutiineissa ja suunnitella kotikäyntejä niiden perusteella. Kokeilujakson aikana teknologia toimi odotetusti, ja kotikäyntien tarpeellisuuteen saatiin luotua päättelysääntöjä. Haluamme kehittää päättelyä edelleen puoliautomaattiseksi, kertoo tutkimusjohtaja Markku J. Rossi Mikkelin ammattikorkeakoulusta. – Vastaavia kokeiluja on viety pidemmälle esimerkiksi Skotlannissa, ja tulokset ovat rohkaisevia: asukkaiden turvallisuudentunne kohenee samalla kun kotihoidon kustannukset ja laitoshoidon tarve alenevat merkittävästi.

MAMK on selvittänyt myös videoavusteisten palveluiden, kuten potilaan ja hoitajan välisten videoneuvotteluiden sekä videoavusteisten fysioterapiaistuntojen mahdollisuuksia vanhusten hoidossa. 

– Videoavusteiset palvelut tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia kuluttajateknologian kehittyessä. Esimerkiksi älykkäät taulutelevisiot tarjoavat jo lähitulevaisuudessa sopivan alustan näille palveluille, jolloin niiden kustannukset laskevat entisestään, kertoo Rossi.

Digitalmikkeli tuo digitaalisuutta arkeen

Myös Digitalmikkeli-verkoston koordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä näkee digitaalisuudessa runsaasti mahdollisuuksia ikääntyneille. 

– Digitaalisuus tuo palvelut kotikoneelle, ja helpottaa asioiden hoitamista. Tämä on erityisen tärkeää niille, joille liikkuminen on vaikeaa. Digitaalisuus monipuolistaa myös yhteydenpitoa ystäviin ja sukulaisiin, sekä tuo kaukaiset ystävät lähemmäs sosiaalisessa mediassa. Digitalmikkelin aktiivisesti edistämä tiedon digitoiminen ja sähköinen säilyttäminen tuo puolestaan muistot paremmin saataville sekä synnyttää uusia palveluita ikääntyneidenkin tarpeisiin.

– Digitalmikkelin toimijat tuovat digitaalisuutta arkeen. MPY:n Kalevi osoittaa esimerkillään ja käytännön vinkeillä, kuinka helppoa digitaalisten palveluiden ja sosiaalisen median käyttö on myös ikääntyneille. Mikkelin ammattikorkeakoulu hakee puolestaan ratkaisuja, miten digitaalisuus tuo turvaa ikääntyneiden ja heidän läheistensä arkeen jopa huomaamatta, Kivinen kiteyttää.

Lisätiedot:

Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Digitalmikkeli, Miktech Oy, 0440 361 626, mari.kivinen@miktech.fi
Mari Tuovinen, johtaja, kuluttajaliiketoiminta, MPY, 044 019 0711, mari.tuovinen@mpy.fi
Kalevi Silvennoinen, senioriasiantuntija, MPY, 040 508 6525, silvkale@hotmail.fi
Markku Rossi, tutkimusjohtaja, MAMK, 0400-544876, markku.rossi@mamk.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. www.miktech.fi

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Miktech Oy. www.digitalmikkeli.fi