digitalmikkeli.fi

 

Avoimella tiedolla uusia julkisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia

Julkaistu 19.04.2013
Avoin tieto luo mahdollisuuksia julkiselle sektorille ja liike-elämään: luvassa on uusia, avoimeen dataan perustuvia julkisia palveluita sekä liiketoimintamahdollisuuksia palveluiden tuottajille.

Avoimen tiedon merkitystä valotetaan Avoin tieto mahdollistajana -seminaarissa 22.4.2013 Mikkelissä.

Avoin tieto tarkoittaa avoimeksi lisensoitua, koneluettavassa muodossa olevaa tietoa, jota kuka tahansa voi käyttää maksutta mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen. Avoin tieto vastaa kuntien läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon periaatteisiin: se antaa mahdollisuuksia seurata päätöksentekoa ja osallistua siihen. Samalla avoin data mahdollistaa palveluita, joita ei julkisin varoin saataisi aikaan. – Julkisen liikenteen reittioppaan mobiilisovellukset ovat tästä hyvä esimerkki. Ulkoiset tahot ovat luoneet niitä ilmaiseksi, koska data on ollut avoinna, kertoo avoimen datan asiantuntija Antti Poikola Otavan Opistosta.

Mikkelin kaupunki avaa nyt voimakkaasti omia tietovarantojaan. Kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen saataville on tarkoitus saattaa kaikki tieto, jonka avaamista lainsäädäntö ei rajoita. – Mikkelin avatessa datavarantojaan pääsemme lähivuosina käyttämään kuntalaisten tuottamia uudenlaisia palveluja, jotka hyödyntävät kaupungin dataa, uskoo Digitalmikkeli-klusterin koordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.

Mikkelin kehitystyö vastaa Suomen ICT 2015 -työryhmän esityksiä, jotka on julkaistu 21 polkua kitkattomaan Suomeen -raportissa. Raportissa määritellään mm. toimenpiteet avoimen datan ekosysteemin luomiseksi Suomeen. Yhteistyöverkosto on tässä tärkeässä asemassa. – Digitalmikkeli-klusterin toimijoista erityisesti Otavan Opisto verkostoineen edistää avoimuutta ja datan avaamista, Kivinen toteaa.

– Avoimen ekosysteeminen kehittäminen liittyy kiinteästi digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä kuntien palveluiden digitaalisuusasteen nostamiseen, joka on myös yksi ICT 2015 -työryhmän esittämistä kehityspoluista. Mikkeli on LUPAUS 2016 -ohjelmallaan yksi pilottikohteista tällä saralla, kertoo ohjelmajohtaja Juha Ropponen Mikkelin kaupungilta.

Julkishallinnon lisäksi avoin data luo mahdollisuuksia liike-elämään. – Datan arvo kasvaa käyttämällä, ja aineistojen avaaminen luo sellaisia tapoja hyödyntää dataa, jota tiedon säilyttäjä ei olisi kuvitellutkaan, toteaa Mari Kivinen.

–  Avoin data on Suomelle Nokian arvoinen mahdollisuus, uskoo myös Antti Poikola. –  Kyse on pienistä puroista, joiden yhteismerkitys on suuri. Yritykset ja yhteisöt voivat rakentaa avoimen datan päälle uusia kuluttajille tai yrityksille suunnattuja palveluita. Ensimmäisessä aallossa tämä tarkoittaa esimerkiksi datan visualisoimista käyttäjäystävälliseen muotoon. Kun tietovarantoja on käytettävissä enemmän, liiketoiminnnallista hyötyä syntyy myös avoimen datan käyttämisestä liiketoimintaprosessien ohjaamiseen.

Lisätiedot:
Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Digitalmikkeli, Miktech Oy, 0440 361 626, mari.kivinen@miktech.fi
Juha Ropponen, Lupaus 2016 -ohjelmajohtaja, Mikkelin kaupunki, 050 345 4311, juha.ropponen@mikkeli.fi
Antti Poikola, Otavan Opisto, 044 337 5439, antti.poikola@gmail.com

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Miktech Oy. Digitalmikkeli-verkoston koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. www.digitalmikkeli.fi