digitalmikkeli.fi

 

Sota-ajan aineistojen kunnostaminen jatkuu Mikkelissä vuosina 2014–2015

Julkaistu 21.05.2013
Pääesikunta, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (Elka) ja Kansallisarkisto ovat sopineet Sota-arkiston järjestämättömän aineiston kunnostusprojektin jatkamisesta vuosina 2014–2015. Kunnostusprojektissa Suomen historian kannalta erittäin keskeisen aineiston käytettävyys paranee olennaisesti. Samalla voidaan varmistaa aineiston säilyminen tuleville sukupolville.

Sota-arkiston järjestämättömän aineiston kunnostaminen oli keskeinen ehto Sota-arkiston liittämiselle Kansallisarkistoon. Kunnostusprojekti käynnistyi Mikkelissä vuonna 2008. Jatkosopimuksen mukaan hankkeen toteutustapa säilyy ennallaan. Elka vastaa aineiston teknisestä kunnostamisesta ja sähköisestä luetteloinnista puolustushallinnon rahoituksella. Kansallisarkisto osallistuu projektin ohjaukseen sekä tarkastaa ja hyväksyy kunnostetut aineistoerät, jonka jälkeen ne siirtyvät puolustushallinnolta arkistolaitoksen omistukseen.

Tähän mennessä projektissa on kunnostettu lähes 12 hyllykilometriä puolustushallinnon vuosien 1918–1945 aineistoja. Vaikka yhteistyö sopimusosapuolten välillä on toiminut hyvin, projekti ei ole täysin edennyt alkuperäisessä aikataulussa. Tämän lisäksi kunnostusta vaativien aineistojen määrä on osoittautunut projektin alussa arvioitua suuremmaksi. Nyt tehdyllä jatkosopimuksella varmistetaan, että projekti saadaan toteutettua täysimääräisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo on enintään 2,5 miljoonaa euroa ja kunnostettavan aineiston kokonaismäärä enintään 18 hyllykilometriä.

Projektin työllistävä vaikutus on merkittävä. Kunnostustyössä Elkan toimitiloissa Mikkelissä työskentelee 25 henkilöä. Lisäksi Helsingissä Kansallisarkiston tiloissa työskentelee yhdestä kolmeen hankkeen työntekijää.

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on Digitalmikkeli-verkoston keskeinen toimija. Verkoston toimintaa koordinoi Miktech Oy. – Elka on onnistunut koko projektin ajan kehittämään toimintaansa, ja kunnostamistyö on nopeutunut vuosien aikana. Projektin myötä arkistoaineistojen kunnostamisessa ja järjestämisessä tarvittava osaaminen on vahvistunut merkittävästi Mikkelissä. Toivomme, että niin julkishallinto kuin yritykset ja yhdistykset voivat hyödyntää tätä arvokasta osaamista myös jatkossa vastaavissa projekteissa, toteaa ohjelmakoordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.

Lisätietoja:

Miktech Oy, Digitalmikkeli-verkosto:
Ohjelmakoordinaattori Mari Kivinen, puh. 0440 361 626, mari.kivinen@miktech.fi

Kansallisarkisto:
Sektorijohtaja Juhani Tikkanen, puh. 09 228 52 236, etunimi.sukunimi@narc.fi
Tutkija Ville Vuolle, puh. 09 228 521, etunimi.sukunimi@narc.fi

Pääesikunta:
Asiakirjahallintopäällikkö Janne Mykrä, puh. 0299 510 115, janne.mykra@mil.fi

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto:
Projektipäällikkö Sakari Nuutinen, puh. 044 321 3433, sakari.nuutinen@elka.fi