digitalmikkeli.fi

 

Avoimesta tiedosta uusia palveluja ja liiketoimintaa Etelä-Savoon

Julkaistu 07.10.2013
Avoimen tiedon kuntakiertue saapuu Mikkeliin 7.11.2013. Kiertueella vauhditetaan muiden muassa avoimen datan, avoimen kulttuurin ja avoimen demokratian paikallistoimintaa kuudessa eri kaupungissa.

Torstaina 2.10.2013 julkaistussa Eduskunnan selvityksessä “Sata Suomelle tärkeintä tulevaisuuden teknologiaa“ avoin tieto arvioitiin tärkeimmäksi tulevaisuutta muuttavaksi teknologiasuuntaukseksi. Avoimella tiedolla tarkoitetaan maksuttomasti kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten saatavilla olevia julkisia tietoaineistoja, jotka on muutettu sellaiseen muotoon, että ne ovat helposti uudelleen käytettävissä esimerkiksi palvelujen ohjelmistokehityksessä.

Nykyisin joka sekunti erilaisiin tietokantoihin tallentuvat suunnattomat datamäärät mahdollistavat kokonaan uudenlaisen tiedonkäsittelyn ja uusien liiketoimintamallien syntymisen. Avoimen datan avulla voidaan saada selville vaikka kaupungin vaarallisimmat risteykset, rikostilastot, sairausepidemioiden leviäminen, luonnonvarojen käyttö ja sen avulla voidaan esimerkiksi mahdollistaa esimerkiksi robottiautojen käyttö. Avoin tieto voi olla mitä tahansa geeneistä paikkatietoon tai kirjallisuudesta ohjelmistokoodiin. Hyvä esimerkki menestyneestä suomalaisesta avoimen datan sovelluksesta on näkövammaisille tarkoitettu Blindsquare-sovellus, joka on levinnyt Suomesta yli viiteenkymmeneen maahan. Kännykkäsovellus hakee kartat internetistä ja lukee ääneen käyttäjälleen opastuksen liikkumiseen.

Julkishallinnon tiedon avaamisesta on saatu erittäin hyviä kokemuksia kaupungeissa ympäri maailmaa ja Suomessa toistaiseksi pisimmällä ovat Helsinki ja Tampere. Mikkelissä asiaa tullaan viemään eteenpäin Mikkelin kaupungin LUPAUS 2016 -ohjelman puitteissa. Julkishallinnon datan avaaminen kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen saataville on keskeinen osa kehitystyötä: avoimeksi on tarkoitus saattaa kaikki tieto, jonka avaamista lainsäädäntö ei rajoita.

– Julkinen sektori tuottaa valtavasti tietoa. Tähän mennessä avoimesta datasta on syntynyt vasta vähän liiketoimintaa. Mikkelissä tärkeää olisi tunnistaa miten julkinen data edistää yritystoimintaa ja mitä kunnan tulisi tehdä jotta tästä datasta olisi yrityksille hyötyä. Mikkeli voisi olla edelläkävijä nimenomaan siinä miten kunta ja kehitysyhtiöt luovat julkisella datalla hyvää kasvuympäristöä yrityksille, kertoo Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitunen.

– Avoin tieto edistää avoimia toimintatapoja, jakamisen kulttuuria ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, sanoo Antti Poikola Open Knowledge Finland ry:stä.

– Avoin tieto, niin julkishallinnon kuin tieto- ja kulttuuriperinnön saralla, on hyödyntämätön raaka-aine. Tämän arvokkaan raaka-aineen arvo kasvaa, kun se muutetaan digitaaliseen muotoon ja avataan mahdollisten hyödyntäjien saataville. Avoimet, digitaaliset aineistot ovat kaikkien yhteinen etu, niin liiketaloudellisesta näkökulmasta kuin demokraattisuuden kannalta, toteaa Digitalmikkeli-verkoston koordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.

Julkisen tiedon hyödyntäminen kuuluu hallitusohjelman kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisen kärkihankkeisiin. Avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja jatkokäyttöön voidaan edistää uusien palvelujen ja työpaikkojen syntymistä. Open Knowledge Finland ry järjestää syksyllä avoimen tiedon kuntakiertueen, jonka tavoitteena on käynnistää ja tukea julkishallinnon avoimeen tietoon liittyvää paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa koko maassa niin, että avoimeen tietoon liittyvä toiminta lisääntyy ja hyviä käytäntöjä voidaan uudelleenkäyttää kaupunkien välillä. Kiertue toteutetaan syys-marraskuun aikana Tampereella, Turussa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa.

Kuntakiertue Mikkelissä 7.11.2013 ja 14.11.2013

Mikkelin päätapahtuma järjestetään torstaina 7.11.2013 klo 12–17 Mikkelin ammattikorkeakoulun Dexi-stagella. Tapahtuman aiheita ovat mm. avoin lähdekoodi, avoin paikkatieto, digitaalisten palveluiden kehittämisen ekosysteemit sekä uudet kansalaisvaikuttamisen muodot. Mikkelissä avoimen lähdekoodiin kehittämiseen ja hyödyntämiseen sitoutuneita toimijoita ovat mm. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Otavan Opisto ja kaupunki. Mikkelissä on myös avoimen paikkatiedon hyödyntämiseen erikoistuneita yrityksiä, kuten Observis Oy ja MHG Systems. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Tapahtuman tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen.

Torstaina 7.11.2013 aamupäivällä järjestetään Mikkelin seudun kunnan johdolle ja luottamushenkilöille suunnattu tapahtuma, jossa keskitytään julkishallinnon tietovarantojen avaamisen käytäntöön ja mahdollisuuksiin.

Avoimen tiedon kuntakiertueeseen liittyen torstaina 14.11.2013 klo 9-12 järjestetään avoimeen kulttuuriperintöaineistoon keskittyvä työpaja, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia ja haasteita sisältöjen avaamisessa ja jakamisessa, sekä keinoja joilla voidaan edistää sisältöjen laillista ja luovaa uudelleenkäyttöä verkossa. Ideoimme työpajassa myös uusia palveluja sekä osallistumismahdollisuuksia ja -tapoja eri yleisöille.

Järjestäjät

Avoimen tiedon kuntakiertueen järjestää Open Knowledge Finland ry yhdessä Oikeusministeriön demokratiayksikön ja Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen kanssa. Mikkelin tapahtuman paikallisia järjestäjäkumppaneita ovat Mikkelin kaupunki, Miktech Oy, Digitalmikkeli-verkosto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, MikkeliES, Otavan Opisto, MPY sekä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto.

Kiertueen ohjelmasta vastaa mukaanlähtijöistä ja kohdekaupunkien toimijoista koostuva yhteistyöverkosto, johon kuuluvat mm. Forum Virium Helsinki, Helsinki Region Infoshare, Apps4Finland, Open Data TRE, Citizen-hanke, Uusi Tehdas, Avoin ministeriö, Sitra sekä AvoinGLAM.

Lisätietoja

- Mari Kivinen, Ohjelmakoordinaattori - Digitalmikkeli, Miktech Oy, mari.kivinen@miktech.fi, 0440 361 626
- Juha Huuskonen, yhteisöfasilitaattori, Open Knowledge Finland ry. / Otavan Opisto, jh@juhahuuskonen.fi, 040 570 96 17
- Mikko Lampi, pääsuunnittelija OSA-hanke / IT-asiantuntija, Mikkelin ammattikorkeakoulu, mikko.lampi@mamk.fi, 050 436 41 61

--------------------

Eduskunnan selvitys “Sata Suomelle tärkeintä tulevaisuuden teknologiaa

Avoimen tiedon kuntakiertue: Kiertueen kalenteri ja ilmoittautuminen

Open Knowledge Finland ry: Edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä. http://fi.okfn.org

Apps4Finland-kilpailu: Avoimen datan innovaatiokilpailu, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. http://apps4finland.fi

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Miktech Oy. Digitalmikkeli-verkoston koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. www.digitalmikkeli.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita. Kehittävä ja kokeilulaboratoriomainen toiminta perustuu tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapoihin ja kulttuurievolutionaariseen käsitykseen kehityksestä. Painoalueina ovat mm. eri oppilaitosmuotojen ja -tasojen väliset rajankäynnit, yhteis(ö)oppiminen sekä opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen. www.otavanopisto.fi

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) tarjoaa opetusta seitsemällä eri koulutusalalla, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja alueen yrityksille ja ihmisille. Mamk on elinikäisen oppimisen korkeakoulu ja erikoisosaaja digitaalisen tiedon hallinnassa. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opiskelijoita on yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 400. Mamk muodostaa yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n. www.mamk.fi

Mikkeli kaupungin tavoitteena on asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. www.mikkeli.fi

MikkeliES eli Mikkeli Entrepreneurship Society on bisnes- ja yrittäjyysyhteisö, joka luo uudenlaista yrittäjyyttä ja yrityskulttuuria Mikkeliin ja Etelä-Savoon. www.mikkelies.fi

MPY on valtakunnallisesti toimiva tietotekniikka- ja tietoliikennepalveluita tarjoava asiantuntijayritys, jonka tehtävänä ja tavoitteena on arjen helpottaminen ylivertaisella palvelulla. www.mpy.fi

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on maamme ainut yritysten ja elinkeinoelämän asiakirjallisen historian säilyttämiseen erikoistunut laitos. www.elka.fi