digitalmikkeli.fi

 

MPY ja Observis Oy strategiseen kumppanuuteen

Julkaistu 16.10.2013
Valtakunnallinen tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluja tarjoava MPY ja mikkeliläinen älykkäitä web- ja mobiilisovelluspalveluja tuottava Observis Oy tiivistävät yhteistyötään käynnistämällä strategisen kumppanuuden.

Tämä tarkoittaa muun muassa yhteisten, tietoliikenneinfrastruktuuria ja sen päälle rakentuvia digitaalisia palveluita koskevien konseptien rakentamista. Yhteistyön myötä MPY tarjoaa Observis Oy:n palveluita osana omaa tuotepalettiaan. Lisäksi Observis Oy tuottaa sovelluspalveluja myös MPY-brändille.

MPY:n toimitusjohtaja Jan-Erik Laineen mukaan yhtiön näkökulmasta kysymys on halusta palvella asiakaskuntaa aiempaa paremmin. Älyn tuominen esimerkiksi langattomien tietoverkkojen päälle avaa asiakaskunnalle aiempaa laajemmat mahdollisuudet käyttää infrastruktuuria yhä paremmin liiketoimintaa tukevana. 

– Yhteistyöaskeleen ottaminen on johdonmukainen jatkumo strategiselle tavoitteellemme hakea kasvua digitaalisesta taloudesta sekä laajemmin digitaalisuudesta. Kumppanuus tukee myös teollisen internetin strategiaamme, Laine linjaa.

Teollisella internetillä (Internet of Things) Laine viittaa kehityssuuntaan, jossa ihmisistä, tiedosta ja esineistä muodostuu eheä kokonaisuus, jossa digitaalisuudesta tulee selvästi ihmisten aivan tavallista arkea helpottava asia. Älykkäät sovellukset voivat auttaa vaikkapa shoppailukierroksella löytämään oikeat kengät laajoista valikoimista tai vaikkapa varoittamaan piilevästä terveysriskistä avoimesta datasta jalostetun yleistiedon ja omien testitulosten synteesinä.

Observis Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kainulainen pitää yhteistyötä MPY:n kanssa loistavana mahdollisuutena molemmille yrityksille. 

– MPY:n verkkoinfrastruktuurin kova osaaminen yhdistettynä Observis Oy:n sovelluspalveluliiketoiminnan osaamiseen mahdollistaa kokonaisvaltaisten ja mielekkäiden palvelukokonaisuuksien tuottamisen asiakkaille. MPY valtakunnallisena toimijana on erinomainen kumppani Observis Oy:lle.

MPY ja Observis ovat molemmat Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin jäsenyrityksiä.

– Tiiviissä yhteistyössä yrityksillä on loistavat mahdollisuudet kehittää rinta rinnan tietoliikenneinfrastruktuuria ja arkea helpottavia digitaalisia palveluja asiakkaiden parhaaksi, toteaa Digitalmikkeli-klusterin koordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.Lisätietoja:
Jan-Erik Laine, toimitusjohtaja, MPY, 050-555 3244, jan-erik.laine@mpy.fi
Tommi Kainulainen, toimitusjohtaja, Observis Oy, 040-556 2580, tommi.kainulainen@observis.fi
Matti Muukkonen, digitaalisen liiketoiminnan kehityspäällikkö, MPY, 050-3522394, matti.muukkonen@mpy.fi

Brändinimeä MPY käyttävä Mikkelin Puhelin Oyj:n omistaa kokonaisuudessaan Mikkelin Puhelinosuuskunta, jolla on noin 14.500 jäsentä ja 20.000 osuutta. Se on perustettu vuonna 1888 ja kuuluu valtakunnallisesti vahvaan Finnet-ryhmään. MPY toimii kahdeksalla eri paikkakunnalla ja sen palveluksessa on yli 165 ammattilaista. MPY:n palvelut on suunniteltu helpottamaan asiakkaiden arkea tietotekniikan ja tietoliikenteen avulla ja niille on myönnetty Avainlippumerkki.

Observis Oy muuttaa hajanaisen datan visuaaliseksi ja reaaliaikaiseksi tiedoksi. Kerätty tieto jalostetaan asiakkaalle skaalautuvan sovellusalustan ja pitkälle erikoistuneen palveluosaamisen avulla älykkäiksi mobiili- ja sovelluspalveluiksi. Observis luo asiakkaidensa kanssa ainutlaatuisia kumppanuussuhteita, jotka tuottavat liiketoiminnalle toivottuja tuloksia – osuvampaa asiakasviestintää, laajennettua palvelutarjontaa, lisää myyntiä tai vaikkapa aivan uutta liiketoimintaa.

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. 

Digitalmikkeli-klusteri edistää digitaalisuutta ja tiedon hyödyntämistä. Klusterin jäsenyritykset ja -organisaatiot kehittävät ja tuottavat mm. arkistointiin, digitointiin ja sähköiseen asiointiin sekä sisältöliiketoimintaan liittyviä palveluita ja tuotteita sekä tietojärjestelmiä ja -sovelluksia. Digitalmikkelin toimintaa koordinoi Miktech Oy. Digitalmikkeli-verkoston koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.