digitalmikkeli.fi

 

Timo Honkela digitaalisten aineistojen professoriksi Kansalliskirjastoon

Julkaistu 16.12.2013
Timo Honkela on valittu Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen tutkimuksen professoriksi. Ala kattaa kielellisten ja muiden humanististen aineistojen käytön tutkimuksen sekä humanistisen alan tutkimusaineistojen uudenlaisen käytön ja uudenlaisen tiedon luomisen.

Timo Honkela on toiminut johtavana tutkijana Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tietojenkäsittelytieteen laitoksella vuodesta 2005. Honkela valmistui filosofian tohtoriksi 1998 Teknillisestä korkeakoulusta ja nimitettiin Helsingin yliopiston kieliteknologian dosentiksi vuonna 2004. Hänellä on dosentuuri myös Aalto-yliopistossa.

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri sijoittuu Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan nykykielten laitokselle ja Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskukseen Mikkeliin. Professori toimii kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen, Kansalliskirjaston, Mikkelin yliopistokeskuksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

Professuuri rahoitetaan osittain Euroopan aluekehitysrahaston (Vipuvoimaa EU:lta) DIGRA-projektilla. Muut rahoittajat ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Vahvaa kieliteknologian osaamista

Professuuri vahvistaa Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen kieliteknologian vahvaa osaamista. Se liittyy myös kiinteästi kansainväliseen CLARIN-hankkeeseen, jonka Suomen toimintaa johdetaan laitokselta. Hankkeen piirissä kehitetään laajojen kielimateriaalien luomista ja käyttöä. CLARIN on laajin humanistinen tieteellinen infrastruktuuri Suomessa.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos tekee digitaalisten aineistojen professorin kanssa yhteistyötä sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Humanististen aineistojen digitalisointi ja automatisoitu analyysi soveltaa monipuolisesti tietojenkäsittelytieteen menetelmiä. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä myös Aalto-yliopistossa tehtävän tutkimustyön kanssa.

Yleisenä tavoitteena on tukea humanistisilla aloilla tehtävää tärkeää tutkimusta tietojenkäsittelytieteen keinoin.

Digitaalisesta raakadatasta käytettäväksi aineistoksi tekstinlouhintaa käyttäen

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksessa Mikkelissä tavoitteena on digitaalisten sisältöjen jalostaminen automaattisin välinein niin, että aineistojen käyttömahdollisuudet paranevat. Isoista tietoaineistoista voidaan nopeasti ja tehokkaasti tunnistaa esimerkiksi tapahtumia ja paikkoja, linkittää niitä toisiinsa ja kuvailla tekstiä sisältöfaktojen avulla.

Tutkimuksen lähdeaineistona professorilla on käytössään Kansalliskirjaston miljoonat digitoidut sanoma-, aikakauslehti ja pienjulkaisusivut, joiden tietokantoja ylläpidetään digitointi- ja konservointikeskuksessa.

Kansalliskirjasto kehittää myös digitoitujen aineistojen joukkoistamista: käyttäjät voivat merkitä haluamiaan leikkeitä ja liittää niihin lisätietoja. Automaattisen tekstinlouhinnan ja joukkoistamisen edut voidaan yhdistää aineistojen käytettävyyden kehittämiseksi.

Mikkelissä alkaa projektin aikana toimia tutkimusryhmä, jota professori johtaa.

Tiedote Kansalliskirjaston www-sivuilla

Lisätietoja:

•Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Timo Honkela, puhelin 040 844 6553, timo.honkela@aalto.fi
•Humanistisen tiedekunnan dekaani Anna Mauranen, 050 468 7426, anna.mauranen@helsinki.fi
•Nykykielten laitoksen johtaja Arto Mustajoki, puhelin (09) 191 22986, arto.mustajoki@helsinki.fi
•Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm, puhelin (09) 191 22721, kai.ekholm@helsinki.fi
•Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen johtaja Majlis Bremer-Laamanen, puhelin (09) 191 21420, majlis.bremer-laamanen@helsinki.fi

Timo Honkela 500px leveä