digitalmikkeli.fi

 

Kansalliskirjasto hakee 2 tutkijatohtoria Mikkeliin

Julkaistu 09.01.2014
Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus hakee 2 TUTKIJATOHTORIA määräaikaisiin työsuhteisiin Mikkeliin 31.12.2014 saakka. Tutkijatohtorien työ liittyy Digital Humanities -alaan. Työ sisältää tekstinlouhintaan ja digitoitujen aineistojen uudelleenkäyttöön liittyvää tutkimusta.

Tutkijatohtorit sijoittuvat DIGRA-projektiin ja osallistuvat digitaalisten aineistojen tutkimusryhmän toimintaan. Tutkimusryhmää johtaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan digitaalisten aineistojen tutkimuksen uusi professori, joka tulee työskentelemään myös Mikkelissä digitointi- ja konservointikeskuksessa. Ryhmään kuuluu jäseniä myös Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Tavoitteena on parantaa digitoitujen aineistojen käytettävyyttä. Rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto (Vipuvoimaa EU:lta), Etelä-Savon maakuntaliitto, Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Tohtorin tutkinnon toivotaan olevan suoritettu tietojenkäsittelytieteestä, kieliteknologiasta, informaatiotutkimuksesta tai vastaavalta lähialalta. Tutkijatohtorilta odotetaan kokemusta tutkimushankkeista, joihin on liittynyt tiedon- tai tekstinlouhintaa, koneoppimista tai niiden lähialoja, sekä kansainvälisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta. Toimivien tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä osaaminen katsotaan myös eduksi. Hakijoilta toivotaan erinomaisia yhteistyö- ja organisointitaitoja, itsenäistä työtapaa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Lisätietoja tehtävästä antaa professori Timo Honkela, timo.honkela@aalto.fi, 040 844 6553.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakemus osoitetaan Kansalliskirjastolle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Kansalliskirjasto, henkilöstösihteeri Aija Rantanen, PL 15, 00014 Helsingin yliopisto, tai sähköpostitse kk-rekry@helsinki.fi. Hakuaika päättyy 16. tammikuuta 2014.