digitalmikkeli.fi

 

Heikki Sundquist johtamaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä Miktechissä

Julkaistu 16.01.2014
Miktech vahvistaa panostustaan digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen johtajaksi on nimitetty Heikki Sundquist, joka siirtyi Miktechiin Sitrasta. Digitaalisen liiketoiminnan volyymin kasvua tavoitellaan mm. vahvistamalla alan ekosysteemiä Mikkelin seudulla.

Sundquistilla on vuosikymmenten kokemus uuden liiketoiminnan kehittämisestä. Viimeksi hän on toiminut yritysrahoituksen johtavana asiantuntijana Sitrassa, missä hän erikoisaloihinsa kuului mm. avoin data. Miktechissä Sundquist työskentelee uudessa Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hankkeessa, jossa vahvistetaan mm. alan yritysten liiketoimintaosaamista, kehitysprosesseja ja osaamisverkostoa. Tavoitteena on myös vahvistaa Mikkelin asemaa ja imagoa digitaalisen liiketoiminnan edelläkävijänä Suomessa.

Digitaalisen liiketoiminnan kehityksessä ollaan menossa kohti yhteiskunta-automaatiota, toteaa Sundquist. – Kun palveluita tehdään uusilla tavoilla ja välineillä, myös toimintatapojen sekä kehitys- ja palveluprosessien on muututtava. Avoin data on tärkeässä asemassa kehityksessä. Julkiselta sektorilta edellytetäänkin jo laajasti datan avaamista, ja samoja vaatimuksia tulee pian kohdistumaan yrityksiin

Sundquist näkee tärkeäksi myös sen, kuinka uusien digitaalisten palveluiden jatkuvuus varmistetaan. Uudenlainen dataoperaattoriyritys voisi hänen mukaansa tukea sekä palveluiden kehitystä että niiden jatkuvuutta. – Digitaalisen liiketoiminnan arvoketjusta puuttuu toimija, joka huolehtii avoimesta datasta ja mahdollisuuksista sen hyödyntämiseen. Selvitämme parhaillaan mahdollisuuksia luoda Mikkeliin tällainen dataoperaattori yhdistämällä alan yritysten resursseja ja osaamista, Sundquist kertoo. – Dataoperaattori voi auttaa yrityksiä muokkaamalla dataa sellaiseksi, että palveluiden kehittäminen on helpompaa. Palvelujen kehittäjät puolestaan toimivat lähellä palvelujen käyttäjiä, ja pystyvät siten keräämään näkemyksiä palveluiden tarpeista.

Mikkelissä on Sundquistin mukaan hyvät edellytykset kehittää digitaalisia palveluita: rohkeitakin kokeiluja voidaan tehdä nopeasti, ja erilaiset väestöryhmät ovat edustettuina testiympäristössä. Mikkelin kaupunki on sitoutunut digitaalisten palveluiden kehittämiseen, ja se on alueen digitaalisia palveluita kehittäville yrityksille sekä tärkeä asiakas että ketterä kehityskumppani, jolle luotuja palveluita voidaan tuottaa jatkossa myös muille kaupungille ja kunnille.

Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hanke täydentää Miktechin koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin toimintaa. Digitalmikkeli-klusterin uudistetussa strategiassa korostuu niin ikään entisestään uuden digitaalisen liiketoiminnan synnyttäminen ja digitaalisten arkistojen entistä laajempi kaupallinen hyödyntäminen. Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hanke tukee ja vahvistaa klusterin toimijoiden edellytyksiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. 


Lisätiedot: Heikki Sundquist, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 050 387 3193, heikki.sundquist@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. 

Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hanke vahvistaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista Mikkelissä ja Digitalmikkeli-klusterin jäsenorganisaatioissa. Hankkeen avulla tunnistetaan käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia, edistetään uutta digitaalista liiketoimintaa sekä luodaan perustaa tätä tukevan ekosysteemin rakentumiselle. Hanke on osa laajempaa digitaalisuuteen liittyvää osaamisverkostoa Mikkelissä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Heikki Sundquist