digitalmikkeli.fi

 

Kuntiin kaivataan sähköisiä palveluita – tavoitteena helpompi arki

Julkaistu 12.02.2014
Suomalaisten vaatimukset kuntapalveluita kohtaan kasvavat, ja valmiudet sähköisten palveluiden käyttöön lisääntyvät. Sähköisten kuntapalveluiden kehittäminen helpottaa kansalaisten arkea ja tehostaa kuntien henkilöstön työskentelyä. Alan johtavat asiantuntijat esittelivät näkemyksiään Suomen digitaalisesta tulevaisuudesta Mikkelissä 11.2.2014.

Palveluiden sähköistyminen ja siirtyminen verkkoon on muuttanut odotuksia myös kuntapalveluita kohtaan. Alan asiantuntijat mm. Valtiovarainministeriöstä, Sitrasta sekä Oulun ja Mikkelin kaupungeilta keskustelivat sähköisten kuntapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta Mikkelissä 11.2. Sähköisillä kuntapalveluilla voidaan asiantuntijoiden mukaan helpottaa mm. asiointia ja erilaisia lupamenettelyjä kunnissa. Palvelut avaavat myös täysin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuoltoon. Seminaarin puhujista Sitran asiantuntija Antti Kivelä kehittää ratkaisuja kansalaisten omatoimiseen terveydenhuoltoon, ja telelääketieteen kansainvälinen pioneeri Madis Tiik vastaa uuden Virtuaaliklinikka-konseptin kehittämisestä Sitrassa.

Asiantuntijat haastavat Suomen kunnat vauhdittamaan sähköisten palveluiden kehittämistä. Mikkelin kaupunki haluaa näyttää suuntaa kehitystyössä: kaupungin Lupaus 2016 -ohjelman tavoitteena on tehdä Mikkelistä Suomen ensimmäinen digitaalinen kaupunki. – Kehitämme palveluita vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, jotta vastaisimme mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa. Palvelut parantavat samalla kaupungin tuottavuutta, sillä osa työstä automatisoituu ja työajankäyttö järkeistyy, toteaa ohjelmajohtaja Juha Ropponen Mikkelin kaupungilta.

Sähköisten palveluiden kehittämiseen on Mikkelissä haettu mallia myös maailmalta, muun muassa Tanskasta.– Tanska haluaa tarjota julkiset palvelunsa pääosin sähköisinä itsepalveluina. Kööpenhaminassa asiakaspalvelupisteissä ja puhelinpalvelussa kaupunkilaiset neuvotaan sähköisten palveluiden käytössä lähes kädestä pitäen. Ilman tätä vahvaa ohjausta ja kannustusta palvelut tuskin olisivat niin laajasti käytössä, kertoo ohjelmakoordinaattori Mari Kivinen Miktech Oy:stä.

Sähköiset kuntapalvelut -seminaarin järjestivät Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja Miktech Oy. Toteutuksessa oli mukana DM Ohjelmajohtaja -hanke ja Digitalmikkeli-klusteri.Lisätiedot:

Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy, 0440-361626, mari.kivinen(at)miktech.fi
Juha Ropponen, ohjelmajohtaja, Mikkelin kaupunki, 050 345 4311, juha.ropponen(at)mikkeli.fi


Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Miktech Oy:n koordinoima Digitalmikkeli-klusteri edistää tiedon hyödyntämistä ja digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämistä. Digitalmikkeli-klusterin koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. www.digitalmikkeli.fi