digitalmikkeli.fi

Jäsenet

Digitalmikkeli koostuu Mikkelin seudulla toimivista yrityksistä, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioista sekä julkishallinnosta. Verkoston toimintaa koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Yritykset:

Koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot ja julkishallinto:

Toimintaa ohjaa strateginen ohjausryhmä sekä ohjausryhmä, työryhmät ovat muodostuneet aihepiireittäin.

  • Strateginen ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa keskustelemaan suurista linjoista, kokoonkutsujana toimii Juha Ropponen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. 
  • Ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa ohjaamaan Digitalmikkeli toimintaa, Ohjausryhmässä on edustettuna keskeiset toimijat.
  • Työryhmät kokoontuvat aina tarvittaessa. Työryhmät muodostuvat aihepiirien ympärille.