digitalmikkeli.fi

Miksi Mikkelissä?

Mikkeli on jo pitkään ollut Suomen merkittävin arkisto- ja kirjastokaupunki Helsingin jälkeen. Mikkelissä arkistoidaan sekä järjestellään, kunnostetaan ja säilytetään perinteistä analogista aineistoa. Mikkelissä myös konservoidaan analogista aineistoa ja digitoidaan sitä digitaalisen muotoon. Mikkelissä tutkitaan ja kehitetään ratkaisuja sähköiseen arkistointiin sekä born digital aineiston vastaanottoon. Erityisesti sähköisen arkistoinnin, digitoinnin ja metatieto-standardien osalta Mikkelissä on kansainvälisesti tunnustettua huippuosaamista.

Digitalmikkeliä on rakennettu vahvalla seudun ja maakunnan tuella. Toiminnalle asetetut tavoitteet on vahvistettu mm. Etelä-Savon Innovaatiostrategiassa 2010-2015, Älykkään erikoistumisen strategiassa 2013-2017 ja Mikkelin kaupungin Elinkeinostrategiassa, jossa sähköinen asiointi ja arkistointi sekä digitointi on nostettu yhdeksi keskeiseksi kehittämisen kärkialueeksi.

Alueelliset vahvuudet, kuten Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma, Kansallisarkiston digitointi- ja konservointikeskus, Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus sekä uusi vuonna 2018 valmistuva Arkistolaitoksen Keskusarkisto osaltaan tukevat strategian toteutumista.