digitalmikkeli.fi

Digitalmikkeli-sateenvarjon alla olevia projekteja

Ympäristöarkisto jätemateriaalien jäljitettävyyteen - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Riina Tuominen
1.1.2016-31.2.2017
Maanrakennuskohteissa käytettyjen jätemateriaalien tietojen arkistointi sähköiseen ympäristöarkistoon ehkäisee myöhempiä ympäristö- ja terveysriskejä. Ympäristötiedon sähköisen arkistoinnin ja digitaalisen palvelutoiminnan kehittäminen ympäristöturvallisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi -hanke lisää jäljitettävyyttä kehittämällä ympäristötiedon arkistointia ja digitaalista palveluliiketoimintaa.

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus DIGITALIA - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, tutkimuspäällikkö Noora Talsi
1.5.2015-30.4.2017
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia syventää osaamista digitaalisten aineistojen hallinnassa ja säilyttämisessä. Keskus parantaa aineistojen käytettävyyttä ja edistää tiedon saatavuutta sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi keskus varmistaa, että tuotettu tieto säilyy ja on luotettavaa. 

Sähköinen arkistointi ja digipalvelut, strateginen kehittäminen - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, tutkimuspäällikkö Noora Talsi
1.1.2015-31.12.2016
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia syventää osaamista digitaalisten aineistojen hallinnassa ja säilyttämisessä. Keskus parantaa aineistojen käytettävyyttä ja edistää tiedon saatavuutta sekä hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi keskus varmistaa, että tuotettu tieto säilyy ja on luotettavaa. 

AVIISI, Sanomalehtien kultainen vuosisata uuteen käyttöön - Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, yhteyshenkilö Minna Kaukonen
1.1.2015-31.12.2016
Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida yhteistyössä Kansalliskirjaston, Kopioston ja sanomalehtikustantajien kanssa toimintamalli, jonka avulla voidaan avata 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön. Uudenlaiseen digitaalisten aineistojen käyttöönsaattamismalliin sisältyvät tarvittavat sopimukset, tekniset menetelmät ja palvelut. Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen http://digi.kansalliskirjasto.fi-järjestelmän kautta näiden sanomalehtiaineistojen käyttöä voidaan pilotoida Mikkelissä ensimmäisenä Suomessa.

OSA - Avoimen lähdekoodin arkisto - Mikkelin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Liisa Uosukainen
1.3.2012-31.12.2014
Hankkeessa toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuva arkistoratkaisu, sekä Dark Archive -ratkaisu. Hankkeessa yhteistyökumppaneina MPY Oyj, Multiprint Oy, Brages Pressarkiv, Elka ja MariaDBServices Ab. Hankkeen kanssa yhteistyötä tekevät myös Otavan Opisto ja Arkistolaitoksen AHAA-hanke. Hankkeen etenemistä voi seurata blogissa: OSA Project Blog

Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet - Mikkelin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Mirja Loponen
1.1.2011-31.12.2014
Projektissa parannetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) laatua ja vaikuttavuutta keskittyen säilytys- ja aineistonhallintaosaamisen kehittämiseen erityisesti dataintensiivisten ja kolmiulotteisten aineistojen osalta. Lisäksi projekti keskittyy julkisen sektorin tehostamisessa tarvittavien sähköisten palvelujen kehitystyöhön sekä informaatio- ja kommunikaatiotekniikan soveltamiseen muilla maakunnan tärkeillä aloilla.

DIGRA - Digitaalisesta raakadatasta aineistoksi – Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, yhteyshenkilö Majlis Bremer-Laamanen
1.6.2012-31.12.2014
Suomen ensimmäinen digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri perustetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan nykykielten laitoksen kieliteknologian oppiaineen yhteyteen. Professuurin sijoituspaikat ovat Mikkeli ja Helsinki. Professuurin tueksi perustetaan Mikkeliin tutkimusryhmä, joka koostuu Mikkelin ammattikorkeakoulun, Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen sekä mahdollisesti Arkistolaitoksen henkilöstöstä. Professuuri on nelivuotinen ja aloitetaan DIGRA-EAKR-hankkeella, joka kestää pari vuotta. Tämän jälkeen yhteistyökumppanit osallistuvat edelleen professuurin rahoitukseen hankittavan täydentävän rahoituksen lisäksi.

Comellus - Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, projektipäällikkö Pirjo Karppinen
1.1.2011-31.5.2014
Hankkeessa on tavoitteena luoda tehokas luovutus- ja vastaanottojärjestelmä sanomalehtien sähköisille painolaatoille. Samalla testataan lehtien tulostamista mikrofilmille Computer Output Microfilm -tekniikalla. Hankkeessa luotava prosessi uudistaa Kansalliskirjaston nykyisen sanomalehtiprosessin perusteellisesti. Yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Suomen Sanomia julkaiseva Esa Media sekä Länsi-Savo-lehteä julkaiseva Etelä-Savon Viestintä.

Kuvatalkoot - Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus, projektipäällikkö Minna Kaukonen
1.9.2011-31.5.2014
Projektin tavoitteena on nivoa Kansalliskirjaston Historialliseen sanaomalehtikirjastoon ja digitointiprosessiin julkinen web-järjestelmä, jonka kautta kuka tahansa vapaaehtoinen henkilö voi rekisteröityä järjestelmään ja osallistua digitointiprosessiin.

Real Case Lab - Aalto-yliopiston pienyrityskeskus, projektipäällikkö Kaija Villman
1.8.2011-31.10.2013
Hankkeen tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen, asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen ja asiantuntijuuden yhdistäminen. Hankkeessa osatoteuttajana Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus.

LUPAUS 2016 -ohjelma - Mikkelin kaupunki, ohjelmajohtaja Juha Ropponen
1.1.2013-31.12.2016
Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. Mikkeli 1) uudistaa hallintorakenteensa ja 2) palvelujen tuottamisprosessit. Uudistamistyössä hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja siten, että Mikkelistä kehittyy ensimmäinen digitaalisten palvelujen kaupunki Suomessa.

Viva3 – Mikkelin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Juhani Grönhagen
1.6.2008 – 30.6.2011
Viva3 on menetelmäkehityshanke digitoinnin prosessien kehittämiseksi, alan osaamisen vahvistamiseksi ja palvelutuotannon mahdollistavien kustannustehokkaiden toimintamallien luomiseksi. Hankkeessa keskitytään digitoinnin erityisaloihin, eli 3D mallinnuksiin ja liikkuvaan kuvaan.

Capture - Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka, projektipäällikkö Olli Alm
1.1.2011-31.12.2012
Capture-projektin tavoitteena oli lähteä suunnittelemaan Elkan tarjoamia palveluita 2010-luvun vaatimusten mukaiseksi, ja sen jälkeen suunnitella niiden palveluiden toteuttamiseen parhaiten sopiva uusi tietojärjestelmä. Loppuraportti Elkan sivuilla

SARKK - Kuntien Tiera Oy
SARKK-palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu kuntaorganisaatioiden sähköiseen arkistointiin. Palvelu on tarkoitettu sekä pitkäaikaisesti että pysyvästi säilytettäville asiakirja-aineistoille.

Savon kulttuuriperintö digiaikaan – Mikkelin ammattikorkeakoulu, yhteyshenkilö Juhani Grönhagen
Esiselvitys