digitalmikkeli.fi

Yhteystiedot

Digitalmikkeli verkoston toimintaa koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Juha Ropponen
kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi@mikseimikkeli.fi.
050 345 4311

Digitalmikkeli on myös Facebookissa - tykkää ja seuraa!

Digitalmikkeli-klusterin koordinointia on rahoittanut vuosina 2011-2014 DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto, Mikkelin kaupunki sekä klusterin jäsenet. Rahoituksen myöntänyt viranomainen oli Etelä-Savon ELY-keskus. Myöhemmin rahoituksesta ovat vastanneet Mikkelin kaupunki ja klusterin jäsenet.